Giải câu 1 bài diện tích hình vuông trang 153 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 153 - sgk toán lớp 3

Điền vào chỗ trống (theo mẫu):

Cạnh hình vuông3cm5cm10cm
Chi vi hình vuông3 x 4= 12 ()
Diện tích hình vuông3 x 3 = 9 ()

Bài làm:

Cạnh hình vuông3cm5cm10cm
Chu vi hình vuông

3 x 4 = 12 (cm)

5 x 4 = 20 (cm)10 x 4 = 40 (cm)
Diện tích hình vuông3 x 3 = (5 x 5 = 25 ()10 x 10 = 100 ()
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021