Giải toán 3 bài: Luyện tập trang 167 sgk

  • 1 Đánh giá

Mời các con cùng đến với bài luyện tập. Bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng ôn lại dạng toán liên quan đến rút về đơn vị. Đây là dạng toán không quá khó, tuy nhiên trong quá trình làm bài, các con cần chú ý làm bài cẩn thận tránh hiểu sai đề và làm sai ý.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 167 - sgk toán lớp 3

Có 48 cái đĩa xếp đều vào 8 hộp. Hỏi 30 cái đĩa thì xếp được vào mấy hộp như thế?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 167 - sgk toán lớp 3

Có 45 học sinh xếp thành 9 hàng đều nhau. Hỏi có 60 học sinh thì xếp thành bao nhiêu hàng như thế?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 167 - sgk toán lớp 3

Mỗi số trong ô vuông là giá trị của biểu thức nào?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 5 lượt xem
Chủ đề liên quan