Giải câu 1 bài luyện tập trang 167 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 167 - sgk toán lớp 3

Có 48 cái đĩa xếp đều vào 8 hộp. Hỏi 30 cái đĩa thì xếp được vào mấy hộp như thế?

Bài làm:

Tóm tắt bài toán:

  • 48 đĩa: 8 hộp
  • 30 đĩa: ? hộp

Bài giải:

Một hộp đựng được số cái đĩa là:

48 : 8 = 6 (đĩa)

Vậy 30 cái đĩa đựng được số hộp là:

30 : 6 = 5 (hộp)

Đáp số: 5 hộp

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021