Giải câu 3 bài luyện tập trang 30

  • 1 Đánh giá

Câu 3: trang 30 - sgk Toán lớp 3

Một lớp học có 27 học sinh, trong đó có 1313 số học sinh là học sinh giỏi. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh giỏi ?

Bài làm:

Số học sinh giỏi của lớp đó là:

27 : 3 = 9 ( học sinh)

Đáp số: 9 học sinh

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021