Giải câu 1 bài luyện tập trang 38

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 38 - sgk Toán lớp 3

Viết ( theo mẫu):

Giải câu 1 bài luyện tập trang 38

Bài làm:

Để hoàn thành bài toán này, các con cần phải thực hiện lần lượt các phép tính để có đáp án đúng.

Giải câu 1 bài luyện tập trang 38

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021