Giải bài phép cộng các số trong phạm vi 10 000

  • 1 Đánh giá

Hôm nay, chúng ta sẽ học bài phép cộng các số trong phạm vi 10 000. Nó cũng tương tự như các con làm phép tính cộng bình thường. Tuy nhiên, đây là những phép toán có những con số lớn hơn. Vì vậy, muốn có kết quả đúng các con phải làm và tính cẩn thận. Hãy tham khảo ví dụ trước khi làm bài tập.

A. Lý thuyết

Giải bài phép cộng các số trong phạm vi 10 000

  • 6 cộng 9 bằng 15, viết 5 nhớ 1
  • 2 cộng 5 bằng 7, thêm 1 bằng 8, viết 8
  • 5 cộng 7 bằng 12, viết 2 nhớ 1
  • 3 cộng 2 bằng 5, thêm 1 bằng 6, viết 6

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 102 sgk toán lớp 3

Tính:

Giải bài phép cộng các số trong phạm vi 10 000

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 102 sgk toán lớp 3

Đặt tính rồi tính:

2634 + 4848 5716 + 1749

1825 + 455 707 + 5857

=> Xem hướng dẫn giải


  • 6 lượt xem
Chủ đề liên quan