Giải câu 5 bài luyện tập chung trang 177 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 177 - sgk toán lớp 3

Mua 5 đôi dép cùng loại phải trả 92500 đồng. Hỏi mua 3 dôi dép như thế phải trả bao nhiêu tiền ?

Bài làm:

Tóm tắt bài toán:

  • 5 đôi: 92500 đồng
  • 3 đôi: ? đồng

Bài giải:

Mua một đôi dép phải trả số tiền là:

92500 : 5 = 18500 (đồng)

Vậy mua 3 đôi dép phải trả số tiền là:

18500 x 3 = 55500 (đồng)

Đáp số: 55500 đồng

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021