Giải bài các số có bốn chữ số (tiếp 2)

 • 1 Đánh giá

Hôm nay, chúng ta lại trở lại dạng toán cũ đó chính là các số có bốn chữ số. Tuy nhiên, hôm nay chúng ta sẽ học dạng viết số thành tổng. Có nghĩa là từ một số đã cho chúng ta sẽ viết thành tổng của các số cộng lại. Dường như nói như thế này khiến các con thấy khó hiểu đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ cùng bước vào bài học để tìm hiểu ngay bây giờ.

A. Lý thuyết

Giải bài các số có bốn chữ số (tiếp 2)

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 96 sgk toán lớp 3

Viết các số (theo mẫu):

a) 9731; 1952; 6845; 5757; 9999

Mẫu: 9731 = 9000 + 700 + 30 +1

b) 6006; 2002; 4700; 8010; 7508

Mẫu: 6006 = 6000 + 6

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 96 sgk toán lớp 3

Viết các tổng theo mẫu:

a)

 • 4000 + 500 + 60 + 7
 • 8000 + 100 + 50 + 9
 • 3000 + 600 + 10 + 2
 • 5000 + 500 + 50 + 5
 • 7000 + 900 + 90 + 9

Mẫu: 4000 + 500 + 60 + 7 = 4567

b)

 • 9000 + 10 + 5
 • 6000 + 10 + 2
 • 5000 + 9
 • 4000 + 400 + 4
 • 2000 + 20

Mẫu: 9000 + 10 + 5 = 9015

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 96 sgk toán lớp 3

Viết số, biết số đó gồm:

a) Tám nghìn, năm trăm, năm chục, năm đơn vị.

b) Tám nghìn , năm trăm , năm chục.

c) Tám nghìn, năm trăm

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 96 sgk toán lớp 3

Viết các số có bốn chữ số, các chữ số của mỗi số đều giống nhau

=> Xem hướng dẫn giải


 • 7 lượt xem
Chủ đề liên quan