Giải toán 3 bài: Các số có năm chữ số (tiếp) trang 143 sgk

  • 1 Đánh giá

Hôm nay, chúng ta tiếp tục đến với bài: "Các số có năm chữ số". Các con đã cảm thấy tự tin với dạng toán này hay chưa? Chúng ta cùng đến với bài học hôm nay và để dễ nắm bắt hơn, dễ hiểu hơn các con nhớ tham khảo thầy cô hướng dẫn giải để làm bài tốt hơn.

A. Lý thuyết

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 143 - sgk toán lớp 3

Viết (theo mẫu):

Viết sốĐọc số
86 030Tám mươi sáu nghìn không trăm ba mươi
62 300
Năm mươi tám nghìn sáu trăm linh một
42 980
Bảy mươi nghìn không trăm ba mươi mốt
60 002

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 144 - sgk toán lớp 3

Số:

a) 18 000; 19 000; ... ; ... ; ... ; ... ; 24 000

b) 47 000; 47 100; 47 200; ... ; .... ; .... ; ....

c) 56 300; 56 310 ; 56 320; .... ; ..... ; ..... ; .....

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 144 - sgk toán lớp 3

Số:

a) 18 301; 18 302; .... ; .... ; .... ; 18 306 ; .....

b) 32 606; 32 607; .... ; ..... ; .... ; 32 611; .....

c) 92 999; 93 000; 93 001; .... ; .... ; 93 004; ....

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 144 - sgk toán lớp 3

Cho 8 hình tam giác như hình bên. Hãy xếp thành hình dưới đây:

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem
Chủ đề liên quan