Giải câu 4 bài các số có năm chữ số (tiếp) trang 144 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 144 - sgk toán lớp 3

Cho 8 hình tam giác như hình bên. Hãy xếp thành hình dưới đây:

Bài làm:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021