Giải câu 3 bài luyện tập trang 116 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 116 - sgk toán lớp 3

Tìm x:

x : 3 = 1527 x : 4 = 1823

Bài làm:

x : 3 = 1527

x = 1527 x 3

x = 4581

x : 4 = 1823

x = 1823 x 4

x = 7292

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021