Giải câu 2 bài làm quen với thống kê số liệu trang 135 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 135 - sgk toán lớp 3

Dãy các chủ nhật của tháng 2 năm 2004 là các ngày :

1, 8, 15, 22, 29

Nhìn vào dãy trên, hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Tháng 2 năm 2004 có mấy chủ nhật:?

b) Chủ nhật đầu tiên là ngày nào?

c) Ngày 22 là chủ nhật thứ mấy trong tháng?

Bài làm:

Dãy các chủ nhật của tháng 2 năm 2004 là các ngày :

1, 8, 15, 22, 29

a) Tháng 2 năm 2004 có 5 chủ nhật

b) Chủ nhật đầu tiên là ngày mồng 1

c) Ngày 22 là chủ nhật thứ tư trong tháng

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021