Giải câu 4 bài ôn tập về hình học trang 174 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 174 - sgk toán lớp 3

Một hình chữ nhật và một hình vuông có cùng chu vi. Biết hình chữ nhật có chiều dài 60m, chiều rộng 40m. Tính độ dài cạnh hình vuông.

Bài làm:

Bài giải:

Chu vi của hình chữ nhật là:

(60 + 40) x 2 = 200 (m)

Vậy cạnh của hình vuông là :

200 : 4 = 50 (m)

Đáp số: 50 m

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021