Giải câu 2 bài tiền Việt Nam trang 158 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 158 - sgk toán lớp 3

Mẹ mua cho Lan một chiếc cặp sách giá 15000 đồng và một bộ quần áo mùa hè giá 25000 đồng. Mẹ đưa cô bán hàng 50000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại bao nhiêu tiền ?

Bài làm:

Bài giải:

Số tiền mà mẹ phải trả để mua cặp và quần áo cho Lan là:

15000 + 25000 = 40000 (đồng)

Cô bán hàng phải trả lại mẹ số tiền thừa là:

50000 - 40000 = 10000 (đồng)

Đáp số: 10000 đồng

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021