Giải câu 2 bài ôn tập về hình học (tiếp) trang 175 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 175 - sgk toán lớp 3

Hình chữ nhật có chiều dài 12cm, chiều rộng 6cm. Hình vuông có cạnh là 9cm

a) Tính chu vi mỗi hình. So sánh chu vi hai hình đó

b) Tính diện tích mỗi hình. So sánh diện tích hai hình đó.

Bài làm:

Bài giải:

a)

Chu vi hình chữ nhật là: (12 + 6) x 2 = 36 (cm)

Chu vi hình vuông là: 9 x 4 = 36 (cm)

Vậy chu vi hình vuông và chu vi hình chữ nhật bằng nhau bằng 36 cm

b)

Diện tích hình chữ nhật là: 12 x 6 = 72 ()

Diện tích hình vuông là: 9 x 9 = 81 ()

Vậy diện tích hình vuông lớn hơn diện tích hình chữ nhật (81>72)

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021