Giải câu 1 bài hình chữ nhật

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 84 sgk toán lớp 3

Trong các hình dưới đây, hình nào là hình chữ nhật?

Giải bài hình chữ nhật

Bài làm:

Trong các hình trên, hình chữ nhật là những hình:

  • MNPQ
  • RSTU

Vì: Hai hình trên đều có 4 góc vuông. Có 4 cạnh, hai cạnh dài bằng nhau và hai cạnh ngắn bằng nhau.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021