Giải câu 2 ôn tập về hình học

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 11 - sgk Toán lớp 3

Đọ độ dài mỗi cạnh rồi tính chi vi hình chữ nhật ABCD?

Giải câu 2 ôn tập về hình học

Bài làm:

Bài giải:

Đo chiều dài các cạnh ta có kết quả là:

  • Chiều rộng: 3 cm
  • Chiều dài : 2 cm

Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

ABCD = ( 3 + 2) x 2 = 10 ( cm)

Đáp số: 10 cm

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021