Giải câu 2 bài luyện tập sgk toán 3 trang 89

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 89 sgk toán lớp 3

Khung của một bức tranh là hình vuông có cạnh 50m. Hỏi chu vi của khung bức tranh đó bằng bao nhiêu mét?

Bài làm:

Bài giải:

Chu vi của khung bức tranh hình vuông là:

50 x 4 = 200 (m)

Đáp số: 200m

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021