Giải câu 5 bài luyện tập trang 122 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 122 - sgk toán lớp 3

Có 3 que diêm xếp thành số 11 như hình bên

Hãy nhấc một que diêm và xếp lại để được số 9

Bài làm:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021