Giải câu 2 bài thực hành đo độ dài

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 47 - sgk Toán lớp 3

Đo độ dài rồi cho biết kết quả đo

a) Chiều dài cái bút chì của em

b) Chiều dài mép bàn học của em

c) Chiều cao chân bàn học của em

Bài làm:

Đối với bài tập này, các con tự liên hệ tới những đồ vật và tự đo kết quả. Sau khi đo xong, các con trả lời các câu hỏi.

Ví dụ mẫu:

a) Chiều dài cái bút chì của em là 17cm

b) Chiều dài mép bàn học của em 5dm

c) Chiều cao chân bàn học của em 1m

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021