Giải toán 3 bài: Làm quen với thống kê số liệu trang 134 sgk

  • 1 Đánh giá

Chúng ta cùng đến với bài : "làm quen với thông kế số liệu". Đây là dạng toán mới, vì vậy các con nên chú ý theo dõi ví dụ cũng như cách thầy cô hướng dẫn giải bài tập để giải bài nhanh hơn và hiệu quả hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 135 - sgk toán lớp 3

Bốn bạn Dũng, Hà, Hùng , Quân có chiều cao theo thứ tự là:

129cm, 132cm, 125cm, 135cm

Dựa vào dãy số liệu trên hãy trả lời các câu hỏi sau:

a)

  • Hùng cao bao nhiêu xăng –ti –mét?
  • Dũng cao bao nhiêu xăng –ti –mét?
  • Hà cao bao nhiêu xăng –ti –mét?

b)

  • Dũng cao hơn Hùng bao nhiêu xăng –ti –mét?
  • Hà thấp hơn Quân bao nhiêu xăng –ti –mét?
  • Hùng và Hà, ai cao hơn? Dũng và Quân, ai thấp hơn?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 135 - sgk toán lớp 3

Cho dãy số liệu sau:

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45

Nhìn vào dãy số trên trả lời các câu hỏi sau:

a) Dãy số trên có tất cả bao nhiêu số? số 25 là số thứ mấy trong dãy?

b) Số thứ ba trong dãy là số nào? Số này lớn hơn số thứ nhất trong dãy bao nhiêu đơn vị?

c) Số thứ hai lớn hơn số thứ mấy trong dãy số?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 135 - sgk toán lớp 3

Dãy các chủ nhật của tháng 2 năm 2004 là các ngày :

1, 8, 15, 22, 29

Nhìn vào dãy trên, hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Tháng 2 năm 2004 có mấy chủ nhật:?

b) Chủ nhật đầu tiên là ngày nào?

c) Ngày 22 là chủ nhật thứ mấy trong tháng?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 135 - sgk toán lớp 3

Số kilogam gạo trong mỗi bao được ghi dưới đây?

Hãy viết dãy số kilogam gạo của 5 bao gạo trên:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021