Giải câu 1 trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 7 - sgk Toán học 3

Tính:

Giải câu 1 trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Bài làm:

Để thực hiện phép tính chúng ta thực hiện tương tự như các ví dụ cụ thể ở đầu bài:

Ta có các phép tính như sau:

Giải câu 1 trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021