Giải câu 4 bài luyện tập trang 165 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 165 - sgk toán lớp 3

Tính nhẩm:

15000 : 3 =

24000 : 4 =

56000 : 7 =

Bài làm:

15000 : 3 = 5000

24000 : 4 = 6000

56000 : 7 = 8000

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021