Giải câu 4 ôn tập các bảng chia

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 10 - sgk Toán lớp 3

Mỗi số trong hình tròn là kết quả của phép tính nào ?

Giải câu 4 ôn tập các bảng chia

Bài làm:

Ta tiến hành nối các phép tính tương ứng với những kết quả đúng.

Giải câu 4 ôn tập các bảng chia

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021