Giải câu 1 bài góc vuông, góc không vuông

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 42 - sgk Toán lớp 3

a) Dùng eke để nhận biết góc vuông của hình bên rồi đánh dấu góc vuông (theo mẫu)

Giải câu 1 bài góc vuông, góc không vuông

b) Dùng eke để vẽ:

- Góc vuông đỉnh O, cạnh OA, OB, (theo mẫu)

- Góc vuông đỉnh M, cạnh MC, MD. (cắt hình)

Giải câu 1 bài góc vuông, góc không vuông

Bài làm:

a) Muốn nhận biết góc nào vuông, các con dùng eke, sau đó lấy góc vuông của eke, đó vào tất cả các góc, nếu góc nào trùng với góc của eke thì đó là góc vuông, và ngược lại góc không vừa với góc eke thì không phải là góc vuông.

Giải câu 1 bài góc vuông, góc không vuông

b) Các con chỉ cần đặt eke và kẻ hai đường hai bên lề eke như hình mẫu. Cạnh dưới là MC và cạnh đứng là MD.

Giải câu 1 bài góc vuông, góc không vuông

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021