Giải câu 4 bài chu vi hình vuông

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 88 sgk toán lớp 3

Đo độ dài cạnh rồi tính chu vi hình vuông MNPQ.

Giải bài chu vi hình vuông

Bài làm:

Đo độ dài cạnh hình vuông bằng 3 cm

Chu vi hình vuông là :

3 x 4 = 12 (cm)

Đáp số: 12 cm

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021