Giải toán lớp 3 bài: luyện tập trang 109 sgk

 • 1 Đánh giá

Bài học hôm nay, chúng ta sẽ ôn tập lại những kiến thức liên quan đến bài tháng, năm mà chúng ta đã học trước đó. Bạn nào chưa hiểu hãy tham khảo kĩ phần các thầy cô hướng dẫn giải bài để hiểu bài nhanh hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 109 - sgk toán lớp 3

Đây là tờ lịch tháng 1, tháng 2 và tháng 3 năm 2004

Tháng 1

Thứ hai 5 12 19 26

Thứ ba 6 13 20 27

Thứ tư 7 14 21 28

Thứ năm 1 8 15 22 29

Thứ sáu 2 9 16 23 30

Thứ bảy 3 10 17 24 31

Chủ nhật 4 11 18 25

Tháng 2

Thứ hai 2 9 16 23

Thứ ba 3 10 17 24

Thứ tư 4 11 18 25

Thứ năm 5 12 19 26

Thứ sáu 6 13 20 27

Thứ bảy 7 14 21 28

Chủ nhật 1 8 15 22 29

Tháng 3

Thứ hai 1 8 15 22 29

Thứ ba 2 9 16 23 30

Thứ tư 3 10 17 24 31

Thứ năm 4 11 18 25

Thứ sáu 5 12 19 26

Thứ bảy 6 13 20 27

Chủ nhật 7 14 21 28

a) Xem tờ lịch và cho biết:

 • Ngày 3 tháng 2 là ngày thứ mấy?
 • Ngày 8 tháng 3 là thứ mấy?
 • Ngày đầu tiên của tháng 3 là thứ mấy?
 • Ngày cuối cùng của tháng 1 là thứ mấy?

b)

 • Thứ hai đầu tiên của tháng 1 là ngày nào?
 • Chủ nhật cuối cùng của tháng 3 là ngày nào?
 • Tháng 2 có mấy ngày thứ bảy? Đó là các ngày nào?

c) Tháng 2 năm 2004 có bao nhiêu ngày?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 109 - sgk toán lớp 3

Xem lịch năm 2005 rồi cho biết:

a)

 • Ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 là thứ mấy
 • Ngày quốc khánh 2 tháng 9 là thứ mấy?
 • Ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 là thứ mấy?
 • Ngày cuối cùng của năm 2005 là thứ mấy?
 • Sinh nhật em là ngày nào? Tháng nào ? hôm đó là thứ mấy ?

b)

 • Thứ hai đầu tiên của năm 2005 là ngày nào ? Thứ hai cuối cùng của năm 2005 là ngày nào ?
 • Các ngày chủ nhật trong tháng 10 là những ngày nào ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 109 - sgk toán lớp 3

Trong một năm:

 • Những tháng nào có 30 ngày?
 • Những tháng nào có 31 ngày?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 109 - sgk toán lớp 3

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Ngày 30 tháng 8 là chủ nhật thì ngày 2 tháng 9 cùng năm đó là :

A.Thứ hai

B. Thứ ba

C. Thứ tư

D. Thứ năm

=> Xem hướng dẫn giải


 • 9 lượt xem
Chủ đề liên quan