Giải câu 4 bài luyện tập trang 109 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 109 - sgk toán lớp 3

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Ngày 30 tháng 8 là chủ nhật thì ngày 2 tháng 9 cùng năm đó là :

A.Thứ hai

B. Thứ ba

C. Thứ tư

D. Thứ năm

Bài làm:

Khoanh vào đáp án : C. Thứ tư

Vì tháng 8 có 31 ngày

30 tháng 8 là chủ nhật thì 31 tháng 8 là thứ hai

Mồng 1 tháng 9 là thứ ba =>Mồng 2 tháng 9 là thứ tư

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021