Giải bài luyện tập Toán 3 trang 103

  • 1 Đánh giá

Hôm nay, chúng ta sẽ củng cố thêm kiến thức về cách cộng các số trong phạm vi 10 000. Trong quá trình làm bài, có chỗ nào các con chưa hiểu thì có thể để lại bình luận, thầy cô sẽ hướng dẫn các con làm bài cụ thể hơn nhé.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 103 - sgk Toán lớp 3

Tính nhẩm:

Mẫu:

4000 + 3000 = ?

Nhẩm: 4 nghìn + 3 nghìn = 7 nghìn

Vậy: 4000 + 3000 = 7000

5000 + 1000 =

6000 + 2000 =

4000 + 5000 =

8000 + 2000 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 103 - sgk toán lớp 3

Tính nhẩm (theo mẫu):

Mẫu: 6000 + 500 = 6500

2000 + 400 =

9000 + 900 =

300 + 4000 =

600 + 5000 =

7000 + 800 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 103 - sgk toán lớp 3

Đặt tính rồi tính:

2541 + 4238

5348 + 936

4827 + 2634

805 + 6475

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 103 - sgk toán lớp 3

Một cửa hàng buổi sáng bán được 432l dầu, buổi chiều bán được gấp đôi buổi sáng. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu lít dầu?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021