Giải câu 4 bài luyện tập toán 3 trang 103

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 103 - sgk toán lớp 3

Một cửa hàng buổi sáng bán được 432l dầu, buổi chiều bán được gấp đôi buổi sáng. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu lít dầu?

Bài làm:

Tóm tắt bài toán:

Bài giải:

Buổi chiều cửa hàng đó bán được số lít dầu là:

432 x 2 = 864 (lít dầu)

Cả hai buổi, cửa hàng đó bán được Số lít dầu là:

432 + 864 = 1296 (lít dầu)

Đáp án: 1296 lít dầu

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021