Giải câu 3 bài luyện tập trang 26

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 26 - sgk Toán lớp 3

Giải câu 3 bài luyện tập trang 26

Bài làm:

Số học sinh đang tập bơi là:

28 : 4 = 7( học sinh)

Đáp số: 7 học sinh

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021