Giải câu 3 bài giới thiệu bảng nhân

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 74 sgk toán lớp 3

Trong hội khỏe Phù Đổng, đội tuyển của một tỉnh đã giành được 8 huy chương vàng, số huy chương bạc nhiều gấp 3 lần số huy chương vàng. Hỏi đội tuyển đó đã giành được tất cả bao nhiêu huy chương?

Bài làm:

Bài giải:

Số huy chương bạc mà đội tuyển đạt được là:

3 x 8 = 24 (huy chương)

Tổng số huy chương đội tuyển đạt được là:

8 + 24 = 32 (huy chương)

Đáp số : 32 huy chương

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021