Giải câu 3 bài xem đồng hồ

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 13 sgk Toán lớp 3

Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Giải câu 3 bài xem đồng hồ

Bài làm:

Lưu ý: Khi đọc giờ của những kiểu đồng hồ như thế này, các con chú ý:

  • Một (hoặc hai) số trước dấu hai chấm là chỉ giờ
  • Một ( hoặc hai) số sau dấu hai chấm là chỉ phút.

Đọc giờ của các đồng hồ là:

  • Đồng hồ A: 5 giờ 20 phút
  • Đồng hồ B: 9 giờ 15 phút
  • Đồng hồ C: 12 giờ 35 phút
  • Đồng hồ D: 14 giờ 5 phút
  • Đồng hồ E: 17 giờ 30 phút
  • Đồng hồ G: 21 giờ 55 phút.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021