Giải bài luyện tập trang 20

  • 1 Đánh giá

Bài trước, các con đã được học bảng nhân 6. Vì vậy, hôm nay để củng cố lại kiến thức, giúp các con nhớ lại bảng nhân 6, chúng ta cùng đến với bài luyện tập nhé.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 20 - sgk Toán lớp 3

Tính nhẩm:

a) 6 x 5 = 6 x 10 = 6 x 2 =

6 x 7 = 6 x 8 = 6 x 3 =

6 x 9 = 6 x 6 = 6 x 4 =

b) 6 x 2 = 3 x 6 = 6 x 5 =

2 x 6 = 6 x 3 = 5 x 6 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 20 - sgk Toán lớp 3

Tính:

a) 6 x 9 + 6 b) 6 x 5 + 29 c) 6 x 6 + 6

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 20 - sgk Toán lớp 3

Mỗi học sinh mua 6 quyển vở. Hỏi 4 học sinh mua bao nhiêu quyển vở?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 20 - sgk Toán lớp 3

Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 12; 18; 24; ..; ..;.. ;….

b) 18; 21; 24; ..; ..;.. ;….

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: trang 20 - sgk Toán lớp 3

Xếp 4 hình tam giác thành hình bên ( xem hình vẽ)

Giải bài luyện tập trang 2

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021