Giải câu 4 bài phép trừ các số trong phạm vi 10 000 toán 3 trang 104

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 104 - sgk toán lớp 3

Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 8 cm rồi xác định trung điểm của đoạn thẳng đó.

Bài làm:

Cách thực hiện:

  • Vẽ đoạn thẳng AB dài 8cm.
  • Chia nhẩm: 8cm : 2 = 4cm
  • Đặt vạch 0cm của thước trùng với điểm A, mép thước trùng với đoạn thẳng AB, chấm điểm O trên đoạn thẳng AB sao cho O ứng với vạch 4 của thước.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021