Giải câu 3 bài Luyện tập sgk toán 3 trang 62

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 62 sgk toán lớp 3

Đàn vịt có 48 con, trong đó có số vịt đang bơi ở dưới ao. Hỏi trên bờ có bao nhiêu con vịt ?

Bài làm:

Số con vịt đang bơi dưới ao là :

48 : 8 = 6 (con)

Số con vịt ở trên bờ là :

48 : 6 = 42 (con)

Đáp số: 42 con

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021