Giải câu 3 bài luyện tập sgk toán 3 trang 76

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 76 sgk toán lớp 3

Quãng đường ABAB dài 172m, quãng đường BCBC dài gấp 4 lần quãng đường AB ( xem hình vẽ). Hỏi quãng đường AC dài bao nhiêu mét?

Giải bài luyện tập - sgk Toán 3 trang 76

Bài làm:

Bài giải:

Cách 1:

Quãng đường BCB dài số m là:

172 x 4 = 688 (m)

Quãng đường AC dài số m là:

172 + 688 = 860 (m)

Đáp số: 860 m

Cách 2:

Coi quãng đường AB là 1 phần thì quãng đường BC gồm 4 phần .

Vậy, tổng số phần bằng nhau là:

1 + 4 = 5 (phần)

Quãng đường AC dài:

172 x 5 = 860 (m)

Đáp số: 860m

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021