Giải câu 3 bài chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp) trang 164 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 164 - sgk toán lớp 3

Số:

Số bị chiaSố chiaThươngSố dư
157253
332724
427376

Bài làm:

Số bị chiaSố chiaThươngSố dư
15725352412
33272483180
42737671225

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021