Giải câu 2 bài phép cộng các số trong phạm vi 100 000 trang 155 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 155 - sgk toán lớp 3

Đặt tính rồi tính:

a) 18257 + 64439 b) 35046 + 26734

52819 + 6546 2475 + 6820

Bài làm:

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021