Giải câu 3 ôn tập về giải toán

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 12 - sgk Toán lớp 3

Lớp 3A có 19 bạn nữ và 16 bạn nam. Hỏi số bạn nữ nhiều hơn số bạn nam bao nhiêu ?

Bài làm:

Tóm tắt:

Giải câu 3 ôn tập về giải toán

Bài giải:

Số bạn nữ nhiều hơn số bạn nam là:

19 - 16 = 3 ( bạn)

Đáp số: 3 bạn

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021