Giải bài tính giá trị của biểu thức

  • 1 Đánh giá

Khi nói đến biểu thức toán học, chúng ta sẽ nghĩ đến các phép toán cộng, trừ, nhân và chia. Vậy sẽ thực hiện như thế nào nếu biểu thức đó có phép nhân và phép chia hay phép cộng và phép trừ. Chúng ta cùng tìm hiểu kĩ hơn ở bài học dưới đây.

A. Lý thuyết

  • Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính cộng, trừ thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải

60 + 2 - 5 = 80 -5

= 75

  • Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

49 : 7 x 5 = 7 x 5

= 35

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 79 sgk toán lớp 3

Tính giá trị của biểu thức

a) 205 + 60 + 3

268 – 68 + 17

b) 462 – 40 + 7

387 – 7 – 80

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 79 sgk toán lớp 3

Tính giá trị của biểu thức

a) 15 x 3 x 2

48 : 2 : 6

b) 8 x 5 : 2

81 : 9 x 7

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 79 sgk toán lớp 3

Điền dấu < => vào chỗ chấm

55 : 5 x 3 .... 32

47 ... 84 - 34 - 3

20 + 5 ... 40 : 2 + 6

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 79 sgk toán lớp 3

Mỗi gói mì cân nặng 80g, mỗi hộp sữa cân nặng 455g. Hỏi hai gói mì và 1 hộp sữa cân nặng bao nhiêu gam?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021