Giải toán 3 bài: Luyện tập chung trang 160sgk

  • 1 Đánh giá

Bài học hôm nay, chúng ta cùng đến với bài luyện tập chung. Đây là bài luyện tập để các con củng cố lại một lần nữa các dạng toán cộng trừ trong phạm vi 100 000. Và để giúp các con làm bài và hiểu bài nhanh hơn, thầy cô sẽ hướng dẫn giải bài tập chi tiết ở bên dưới các con có thê tham khảo thêm.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 160 - sgk toán lớp 3

Tính nhẩm:

a) 40000 + 30000 + 20000 =

b) 40000 + (30000+ 20000) =

c) 60000 – 20000 – 10000 =

d) 60000 – (20000 + 10000) =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 160 - sgk toán lớp 3

Tính:

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 160 - sgk toán lớp 3

Xã xuân phương có 68700 cây quả. Xã Xuân Hòa có nhiều hơn xã Xuân Phương 5200 cây ăn quả. Xã Xuân Mai có ít hơn xã Xuân Hòa 4500 cây ăn quả. Hỏi xã Xuân Mai có bao nhiêu cây ăn quả ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 160 - sgk toán lớp 3

Mua 5 cái compa phải trả 10000 đồng. Hỏi mua 3 cái compa cùng loại phải trả bao nhiêu tiền ?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem
Chủ đề liên quan