Giải toán 3 bài: Các số có năm chữ số trang 140 sgk

  • 1 Đánh giá

Các con đã được học chữ số có 3 chữ số, các số có 4 chữ số. Và hôm nay, chúng ta sẽ học những số có năm chữ số. Vậy số có năm chữ số có điều gì đặc biệt và liệu học có khó hơn hay không? Chúng ta cùng đến với bài học hôm nay để tìm hiểu kĩ hơn.

A. Lý thuyết

Giải toán 3 bài: Các số có năm chữ số - trang 140 sgk

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 140 - sgk toán lớp 3

Viết (Theo mẫu):

a) Mẫu:

Chục nghìnNghìnTrămChụcĐơn vị

10 000

10 000

10 000

1000

1000

1000

100

100

10

1

1

1

1

33214

Viết số: 33 214

Đọc số: Ba mươi ba nghìn hai trăm mười bốn

b)

Chục nghìnNghìnTrămChụcĐơn vị

10 000

10 000

1000

1000

1000

1000

100

100

100

10

1

1

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 141 - sgk toán lớp 3

Viết (Theo mẫu):

Chục nghìnNghìnTrămChụcĐơn vịViết sốĐọc số
6835268325Sáu mươi tám nghìn ba trăm năm mươi hai
35187
94361
57136
15411

=> Xem hướng dẫn giải


  • 5 lượt xem
Chủ đề liên quan