Giải câu 1 bài nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 21 - sgk Toán lớp 3

Tính:

Giải câu 1 bài nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)

Bài làm:

Giải câu 1 bài nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021