Giải câu 3 bài so sánh các số trong phạm vi 10 000

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 100 sgk toán lớp 3

a) Tìm số lớn nhất trong các số sau:

4357; 4735; 4537; 4753

b) Tìm số bé nhất trong các số:

6091; 6190; 6901; 6019

Bài làm:

Trong các số sau: 4357; 4735; 4537; 4753

=> Số lớn nhất là: 4753

Trong các số: 6091; 6190; 6901; 6019

=> Số bé nhất là: 6019

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021