Giải câu 2 luyện tập trang 10

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 10 - sgk Toán lớp 3

Đã khoanh tròn vào 1/4 số con vịt trong hình nào ?

Giải câu 2 luyện tập trang 10

Bài làm:

Ở hình a có 4 cột dọc, khoanh đi một cột tức là khoanh đi 1/4

Ở hình b có 3 cột ngang, khoanh đi một cột tứa là khoanh đi 1/3

Vậy: đã khoanh 1/4 vào hình a.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021