Giải câu 3 bài ôn tập về giải toán trang 176 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 176 - sgk toán lớp 3

Theo kế hoạch, một tổ công nhân phải trông 20 500 cây, tổ đã trồng được số cây. Hỏi theo kế hoạch, tổ đó phải trồng bao nhiêu cây nữa?

Bài làm:

Bài giải:

Tổ đó đã trồng được số cây là:

20500 : 5 = 4100 (cây)

Số cây mà tổ đó phải trồng thêm là:

20500 - 4100 = 16400 (cây)

Đáp số: 16400 cây

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021