Giải bài nhân số có hai chữ số với số có một chữ số ( có nhớ)

  • 1 Đánh giá

Bài trước, chúng ta đã học bài nhân số có hai chữ số với một chữ số (không nhớ). Hôm nay, chúng ta cũng tiếp tục học các phép nhân tương tự như vậy nhưng khó hơn một chút đó là nhân số có hai chữ số với một chữ số (có nhớ). Bây giờ, chúng ta cùng bắt đầu bài học.

A. Ví dụ mẫu.

Giải bài nhân số có hai chữ số  với số có một chữ số ( có nhớ)

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 22 - sgk Toán lớp 3

Tính:

Giải câu 1 bài nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 22 - sgk Toán lớp 3

Mỗi cuộn vải dài 35m. Hỏi 2 cuộn vải như thế dài bao nhiêu mét?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 22 - sgk Toán lớp 3

Tìm x:

a) x : 6 = 12 b) x: 4 = 23

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021