Giải câu 1 luyện tập trang 4

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 4 - sgk Toán học 3

Đặt tính rồi tính:

324 + 405 ; 761 + 128 ; 25 + 721;

645 + 302; 666 – 333 ; 485 – 72

Bài làm:

Tương tự như các bài tập trước, các con chỉ cần đặt tính và bắt đầu thực hiện phép tính như các thầy cô đã hướng dẫn trên lớp.

Các con nhớ đặt đúng các hàng với nhau để dễ tính và tính nhanh hơn nhé.

Ta có các phép toán đó là:

Giải câu 1 luyện tập

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021