Giải câu 2 bài bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo)

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 1 - sgk Toán lớp 3

Một thùng đựng 24 lít mật ong, lấy 1 : 3 số lít mật ong đó. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu lít mật ong ?

Bài làm:

Tóm tắt bài toán:

Giải câu 2 bài bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo)

Bài giải:

Số lít mật ong đã lấy ra là:

24 : 3 = 8 ( lít)

Trong thùng còn lại số lít mật ong là:

24 - 8 = 16 ( lít)

Đáp án: 16 lít

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021